Babymoov® a Badabulle® Doživotná záruka (SK)

Registrácia produktov a získanie Doživotnej záruky

Doživotnú záruku na výrobok možno registrovať do 2 mesiacov od dátumu nákupu.

Ak chcete vykonať registráciu, kliknite na tlačidlo "Help" v pravom dolnom rohu obrazovky a pripravte si:

  • doklad o nákupe nie starší ako 2 mesiace (paragon, faktúra, darčekový certifikát *)
  • Kód produktu (písmeno A alebo B nasledované 6 číslicami) napísaný na obale vedľa čiarového kódu, v návode na použitie alebo priamo na výrobku 
  • Číslo šarže napísané / vyryté na výrobku alebo na obale u čiarového kódu. Môžu to byť 4 čísla, 4 čísla / 4 čísla, 2 čísla / 2 čísla alebo 4 POFR čísla.

* Pozri podmienky registrácie darčekových certifikátov nižšie.

Náš záväzok

Pretože naším hlavným cieľom je poskytnúť vám úplnú spokojnosť, kladieme veľmi vysoké nároky na kvalitu a dlhú životnosť našich produktov. Tento záväzok sa odráža v Doživotnej záruke, ktorú ponúkame na naše výrobky. Doživotná záruka Babymoov a Badabulle je bezplatná, osobná a neprenosná.

Narodeninový darček a registrácia Doživotnej záruky

Ak nakupujete náš výrobok ako darček pre budúcich rodičov, je registračné obdobie rovnaké dlhé - aj v takomto prípade musíte registráciu spraviť maximálne do 2 mesiacov od dátumu nákupu. Jednoducho pri registrácii zadajte ich údaje.

Rozsah Doživotnej záruky

Doživotná záruka je určená len pre jednotlivcov, nevzťahuje sa na profesionálne použitie našich výrobkov.

Krajiny, v ktorých možno registrovať Doživotnú záruku Babymoov

Belgicko, Česká republika, Dánsko, Grónsko, Nemecko, Holandsko, Luxembursko, Španielsko, Taliansko, Francúzsko vrátane Korziky, Andorry, Monaka, Guyany, Martiniku, Guadeloupe, ostrova Réunion, Francúzskej Polynézie, Poľsko, Slovensko, Rumunsko, Moldavsko, Švajčiarsko, Maďarsko , Veľká Británia, Portugalsko, Spojené štáty, Kanada.

Krajiny, v ktorých možno registrovať Doživotnú záruku Badabulle

Metropolitné Francúzsko vrátane Korziky, Monaka, Andorry, Francúzskej Polynézie, Réunione, Martiniku, Guyany a Guadeloupe. Belgicko, Luxembursko, Holandsko, Španielsko, Francúzske Švajčiarsko.

Kedy je možné uplatniť Doživotná záruku?

Doživotná záruka začína platiť až po skončení 2-ročnej zákonnej záruky, a preto začína plynúť 1. deň po druhom výročí od nákupu. Na prvé dva roky od nákupu sa na váš produkt vzťahuje dvojročná zákonná záruka, ktorá platí po predložení dokladu o kúpe bez predchádzajúcej registrácie. Ak ste na výrobok zabudli zaregistrovať Doživotnú záruku, vzťahuje sa naň iba dvojročná zákonná záruka!

Na čo sa Doživotná záruka vzťahuje

Záruka sa vzťahuje iba na výrobok používaný v súlade s pokynmi na použitie, na elektronické alebo elektrické vady a na chybne súčasti.

Na čo sa Doživotná záruka nevzťahuje

Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál (cumlíky, vzorky, batérie atď.). Nemožno ju uplatniť na chyby spôsobené nesprávnym používaním výrobku, zlou údržbou alebo poškodením v dôsledku pádu, estetickými zmenami vnútorných a vonkajších povrchov, ktoré nenarušujú používanie výrobku (škvrny, škrabance, zafarbenie, sieťotlač). Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, ako je bežné opotrebovanie textílií (látky opotrebované pri bežnom používaní, zmena farby, prasknutá oka, otvory, prasknuté švy). Zo záruky sú tiež vylúčené straty, krádeže alebo akékoľvek zmeny výrobku v dôsledku vonkajšie udalosti.

Výrobky, na ktoré sa nevzťahuje Doživotná záruka: náhradné diely, všetky výrobky, ktoré na svojom obale nemajú logo Doživotnej záruky, výrobky radu Twist, radu Kozii, radu Foodii, použité / second hand výrobky, repasované výrobky.

Uplatnenie Doživotnej záruky

V rámci Doživotnej záruky ponúka Babymoov opravu výrobku alebo jeho výmenu, ak sú vady neopraviteľné. V prípade, že nebudeme schopní nahradiť výrobok rovnakým modelom, vyhradzujeme si právo ponúknuť vám podobný produkt a / alebo produkt s rovnakými technickými vlastnosťami. Ak je potrebné, bude vykonaná výmena za produkt ekvivalentný hodnote kúpnej ceny. Doživotná záruka vás za žiadnych okolností neoprávňuje k vrátenie peňazí za chybný produkt. Všetky žiadosti o Doživotnú záruku podliehajú fyzickej kontrole produktu. Spotrebiteľ zodpovedá za náklady spojené so zaslaním výrobku.

Ako môžem uplatniť Doživotnú záruku?

Ak máte akékoľvek otázky po 2-ročnej zákonnej záručnej dobe, kontaktujte emailom distribútora : info@andys.cz (spolu s vaším dokladom o nákupe a kópií e-mailu potvrdzujúci prijatie registrácie Doživotnej záruky). V prípade technického problému, na ktorý sa Doživotná záruka vzťahuje, bude váš výrobok čo najskôr opravený alebo vymenený!